Số hóa tài liệu cùng những quy định cần biết về số hóa

Dưới đây là bảng quy định về định dạng tiêu chuẩn trên tài liệu số hóa:

1

Số lưu trữ ArchivesNumber String 50

2

Ký hiệu thông tin InforSign String

30

3

Tên sự kiện EventName String 500

4

Tiêu đề phim/ âm thanh Movie Title String

500

5

Ghi chú Description String

500

6

Tác giả Recorder String

300

7

Địa điểm Record Place String

300

8

Thời gian Record Date Date

DD/MM/YYYY

9

Ngôn ngữ Language String

100

10

Thời lượng PlayTime String

8

11

Tài liệu đi kèm DocAttached String

300

12

Chế độ sử dụng Mode String

20

13

Chất lượng Quality String

50

14 Tình trạng vật lý Format String

50


Bạn có biết, tại Việt Nam có tới hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp muốn chuyển đổi số và 65% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, tuy nhiên lại có đến 53,7% doanh nghiệp gặp vấn đề về các giải pháp về giải pháp làm việc nội bộ.

Để khắc phục tình trạng đó hãy trải nghiệm miễn phí Hệ thống tự động hóa doanh nghiệp WEONE.VN! Thử nghiệm hoặc đăng ký hỗ trợ tư vấn chuyên sâu 1-1 để giải quyết những vấn đề về quản trị doanh nghiệp TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *