Một vài hướng dẫn cách scan tài liệu từ văn bản, ảnh thành file pdf cho vào máy tính cực kỳ đơn giản mà bạn đọc nên biết   Để biến những văn bản, tài liệu trên giấy thành những file lưu vào máy tính …

Đơn giản số hóa tài liệu lưu trữ – FSI giải pháp hàng đầu

Một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong kỷ nguyên số là “số hóa tài liệu lưu trữ” – phương pháp tối ưu giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Đây là hình thức giúp …

Lợi ích chuyển đổi số cho doanh nghiệp?

Theo khảo sát năm 2018 của IDC, chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các nhà hàng, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần vật dụng tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số có các …

Các mô hình văn phòng làm việc hiện đại ngày nay

Ngày nay, có nhiều mô hình văn phòng làm việc hiện đại mang đến nhiều lợi ích cho công ty. Các kiểu văn phòng hiện đại phổ biến hiện nay chủ yếu tập trung vào hướng đơn giản hóa không gian văn phòng làm việc …