Cùng VnTools – Chuyển đổi số thành chữ trong Excel hiệu quả

Việc phải thường xuyên tính toán liên quan tới những con số, hay các vấn đề liên quan như tiền tệ, bảng tính lương, bảng thu chi thì việc cần chuyển đổi số thành chữ là yếu tố thiết yếu mang lại lợi ích và …

Một vài hướng dẫn cách scan tài liệu từ văn bản, ảnh thành file pdf cho vào máy tính cực kỳ đơn giản mà bạn đọc nên biết   Để biến những văn bản, tài liệu trên giấy thành những file lưu vào máy tính …

Đơn giản số hóa tài liệu lưu trữ – FSI giải pháp hàng đầu

Một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong kỷ nguyên số là “số hóa tài liệu lưu trữ” – phương pháp tối ưu giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Đây là hình thức giúp …

Lợi ích chuyển đổi số cho doanh nghiệp?

Theo khảo sát năm 2018 của IDC, chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các nhà hàng, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần vật dụng tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số có các …