Đơn giản số hóa tài liệu lưu trữ – FSI giải pháp hàng đầu

Một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong kỷ nguyên số là “số hóa tài liệu lưu trữ” – phương pháp tối ưu giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Đây là hình thức giúp …

Các lĩnh vực công nghệ chủ chốt trong nền cách mạng công nghiệp 4.0

Nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng phổ biến, do đó các sản phẩm và các ngành sản xuất đang dần chuyển từ thị trường của người bán sang thị trường của người mua. Quá trình này đòi hỏi chuyển đổi sâu hơn tới …

Tổ chức cuộc họp giới thiệu giải pháp công nghệ OCR tại UBND tỉnh

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giới thiệu giải pháp công nghệ OCR (Optical Character Recognition) của Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI tích hợp vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành …